BIURO ZAWODÓW

Tu dowiesz się wszystkiego co najważniejsze o biegu i odbierzesz pakiet startowy.

Dzielnica Ursynów m.st. Warszawy

Biuro zawodów

Biuro Zawodów będzie czynne:

  • 03.06.2023 (sobota) 11:00 – 18:00 –  Stoisko biura zawodów będzie zlokalizowane na I piętrze Urzędu Dzielnicy Ursynów przy Al. KEN 61.
  • 04.06.2023 (niedziela) 08:30 – 09:30 – Stoisko biura zawodów będzie zlokalizowane na I piętrze Urzędu Dzielnicy Ursynów przy Al. KEN 61.

PROSIMY O PRZYBYCIE DO BIURA ZAWODÓW Z ZAPASEM CZASU ABY ODEBRAĆ PAKIET PRZED STARTEM

Pakiety startowe wraz z upominkami, które nie zostaną odebrane w godzinach działania Biura, trafią ponownie do puli sprzedaży dla osób oczekujących na zapisanie się w biurze zawodów lub zostaną przeznaczone dla wolontariuszy, którzy wspierają organizację biegu.

Aby odebrać pakiet startowy, dorośli uczestnicy oraz opiekunowie prawni osób niepełnoletnich muszą posiadać dokument ze zdjęciem celem weryfikacji danych osobowych oraz daty urodzenia.

Warunkiem startu osoby dorosłej jest własnoręczne podpisanie oświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w biegu lub przedstawienie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do wzięcia w nim udziału. Warunkiem startu osoby niepełnoletniej jest przedstawienie oświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w biegu podpisanego przez rodziców lub opiekunów prawnych. Oświadczenie jest dostępne w zakładce [ DO POBRANIA ].

Organizator przewiduje możliwość odebrania pakietu startowego przez inną osobę. Aby odebrać pakiet za innego uczestnika, osoba odbierająca musi posiadać „UPOWAŻNIENIE”, zawierające własnoręczny podpis upoważniającego i dane osobowe (PESEL) upoważnionego oraz kserokopię/zdjęcie dowodu tożsamości właściciela pakietu. Kserokopia/zdjęcie do wglądu, UPOWAŻNIENIE zostaje w biurze zawodów. Wzór Upoważnienia do odbioru jest dostępny w zakładce [ DO POBRANIA ]. Podpisanie Upoważnienia przez uczestnika jest równoznaczne z podpisaniem przez Uczestnika zaświadczenia o braku przeciwwskazań medycznych do startu.

UWAGA: start z chipem innego zawodnika bez dokonania zmian w systemie jest bezprawny i skutkuje błędnymi wynikami w klasyfikacjach i możliwością dyskwalifikacji. Prosimy o pilnowanie swoich chipów w celu uniknięcia pomyłek.

Dzielnica Ursynów m.st. Warszawy

ZAPISY NA BIEG URSYNOWA

Tutaj zapiszesz się na bieg – kliknij button poniżej.

LISTA STARTOWA UCZESTNIKÓW

Tutaj sprawdzisz listę uczestników – kliknij button poniżej.

Znajdziesz tam najnowsze aktualności i informacje dotyczące biegu – fotki, ciekawostki i wszystko co niezbędne dla uczestnika Biegu Ursynowa.